Jubilejný 20. ročník turnaja v sálovom futbale

Pozývame futbalové tímy na jubilejný 20. ročník medzinárodného vianočného turnaja v sálovom futbale … viď …pozvánka na futbalový turnaj

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Jubilejný 20. ročník turnaja v sálovom futbale

POĽSKO – Vianočné trhy

Pozývame Vás na Vianočné trhy do Poľska …..POĽSKO – Vianočné Trhy[132]

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na POĽSKO – Vianočné trhy

Plán činnosti na rok 2017

Dňa 7. februára 2017 bol  členskou schôdzou schválený Plán činnosti územnej  úradovne na rok 2017. Pozri v lište s názvom Plán činnosti

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Plán činnosti na rok 2017

Úhrada členského príspevku na rok 2018

Spôsob uhradenia členského príspevku na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka je podľa stanov povinný rešpektovať každý člen registrovaný v územnej úradovni. Termín uhradenia členského príspevku na rok 2018 v hodnote 20,- €uro je 31. december 2017.

Nezaplatením členského príspevku do 31. decembra 2017 bude členstvo v Slovenskej sekcii IPA podľa čl. 18 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA ukončené.

Vedenie územnej úradovne rozhodlo o týchto spôsoboch úhrady členského príspevku na rok 2017:

  • priama úhrada v hotovosti u niektorého člena vedenia územnej úradovne,
  • úhrada formou vkladu v hotovosti na pobočke banky v prospech účtu územnej úradovne,
  • úhrada formou bezhotovostného bankového prevodu z osobného účtu člena územnej úradovne na účet územnej úradovne prostredníctvom internetbankingu.

Pri úhradách členského príspevku bankovými prevodmi členov žiadame, aby dôsledne vypĺňali všetky údaje prevodného formuláru alebo prevodného lístku, aby bolo možné platiteľa členského príspevku jednoznačne identifikovať.

Forma úhrady členského príspevku na rok 2018

Bankový účet Územnej úradovne Košice v Tatra banke, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK7611000000002928831492
Variabilný symbol: 2017
Konštantný symbol: 0558
Popis transakcie, účel platby: Priezvisko XXXXXX clenske 2018
(priezvisko, medzera, XXXXXX znamená dátum narodenia vo forme 6 číslia, medzera, členské 2017)

Vzor popisu transakcie, účelu platby: Novak 011255 clenske 2018 (6 číslie 011255 znamená dátum narodenia p. Nováka 1. december 1955)

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Úhrada členského príspevku na rok 2018