IPA maratón a IPA polmaratón

Dňa 7. októbra sa uskutoční v Košiciach 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru , v rámci ktorého sa uskutoční 1. ročník IPA maratónu a IPA polmaratónu. Viac ….Maratón IPA 2018

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na IPA maratón a IPA polmaratón

Zľava do fitness centra

Ponúkame zľavu do fitness centra. Viď plagát … .
Zľava platí pre člena IPA + 1 osobu. Člen IPA si zľavu uplatní po
predložení členského preukazu IPA na príslušný rok  a ďalšia osoba si
uplatní zľavu po predložení „kartičky na zľavu“, ktorú vydá vedenie
územnej úradovne.

V prípade záujmu o vystavenie takejto kartičky na zľavu kontaktujte
vedenie územnej úradovne.

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Zľava do fitness centra

2 %

Územná úradovňa Košice Slovenskej sekcie International Police
Association sa uchádza o Vaše 2 % zo zaplatenej dane.

Pri vypisovaní Vyhlásenia žiadame používať veľké písmená podľa vzoru
uvedenom na tlačive.

Postup troch krokov súvisiacich s poskytnutím 2 % zo zaplatenej dane … Postup 2% v roku 2018

Tlačivo Vyhlásenie … Vyhlásenie IPA Kosice_scen 2018 (4)

 

ĎAKUJEME

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na 2 %

Plán činnosti územnej úradovne na rok 2018

Predstavujeme Vám vedením územnej úradovne schválený Plán činnosti Územnej úradovne Košice Slovenskej sekcie IPA na rok 2018 …. Plán činnosti IPA na rok 2018

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Plán činnosti územnej úradovne na rok 2018

Prevzatie členského preukazu

Dobrý deň.

Dňa 27. decembra 2017 vedeniu územnej úradovne boli doručené členské preukazy IPA platné v roku 2018. Prevziať si ich môžete na 3. posch. v budove na KR PZ v Košiciach (Kovalčik č. dv. 305 alebo Veselovský č. dv. 306) , alebo Vám ich doručíme internou poštou na útvar, prípadne na korešpondenčnú adresu, ktorú nám zadáte na mail ipa.kosice.sk@gmail.com.

vedenie územnej úradovne

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Prevzatie členského preukazu

Úhrada členského príspevku na rok 2019

Spôsob uhradenia členského príspevku na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka je podľa stanov povinný rešpektovať každý člen registrovaný v územnej úradovni. Termín uhradenia členského príspevku na rok 2019 v hodnote 20,- €uro je 31. december 2018.

Nezaplatením členského príspevku do 31. decembra 2018 bude členstvo v Slovenskej sekcii IPA podľa čl. 18 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA ukončené.

Vedenie územnej úradovne rozhodlo o týchto spôsoboch úhrady členského príspevku na rok 2019:

  • priama úhrada v hotovosti u niektorého člena vedenia územnej úradovne,
  • úhrada formou vkladu v hotovosti na pobočke banky v prospech účtu územnej úradovne,
  • úhrada formou bezhotovostného bankového prevodu z osobného účtu člena územnej úradovne na účet územnej úradovne prostredníctvom internetbankingu.

Pri úhradách členského príspevku bankovými prevodmi členov žiadame, aby dôsledne vypĺňali všetky údaje prevodného formuláru alebo prevodného lístku, aby bolo možné platiteľa členského príspevku jednoznačne identifikovať.

Forma úhrady členského príspevku na rok 2019

Bankový účet Územnej úradovne Košice v Tatra banke, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK7611000000002928831492
Variabilný symbol: 2018
Konštantný symbol: 0558
Popis transakcie, účel platby: Priezvisko XXXXXX clenske 2019
(priezvisko, medzera, XXXXXX znamená dátum narodenia vo forme 6 číslia, medzera, členské 2017)

Vzor popisu transakcie, účelu platby: Novak 011255 clenske 2019 (6 číslie 011255 znamená dátum narodenia p. Nováka 1. december 1955)

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Úhrada členského príspevku na rok 2019