Tenisový turnaj

Pozývame Vás na tenisový turnaj, ktorý sa uskutoční 1. septembra 2017 v  Kechneci. Bližšie informácie … plagát na tenis 2017

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Tenisový turnaj

Plán činnosti na rok 2017

Dňa 7. februára 2017 bol  členskou schôdzou schválený Plán činnosti územnej  úradovne na rok 2017. Pozri v lište s názvom Plán činnosti

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Plán činnosti na rok 2017

Členský preukaz na rok 2017

Vážení priatelia, členovia Územnej úradovne Košice Slovenskej sekcie IPA.

Vaše členské preukazy na rok 2017 si môžete prevziať osobne v sídle Územnej úradovne Košice Slovenskej sekcie IPA na Kuzmányho 8 v Košiciach. Môžem ho  zaslať   internou poštou MV SR na útvar PZ  alebo Slovenskou poštou na adresu, ktorú mi uvediete na mail –  ipa.kosice.sk@gmail.com .

S pozdravom
Servo per Amikeco
(služba prostredníctvom priateľstva)

Juraj Veselovský
sekretár územnej úradovne

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Členský preukaz na rok 2017

Úhrada členského príspevku na rok 2018

Spôsob uhradenia členského príspevku na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka je podľa stanov povinný rešpektovať každý člen registrovaný v územnej úradovni. Termín uhradenia členského príspevku na rok 2018 v hodnote 20,- €uro je 31. december 2017.

Nezaplatením členského príspevku do 31. decembra 2017 bude členstvo v Slovenskej sekcii IPA podľa čl. 18 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA ukončené.

Vedenie územnej úradovne rozhodlo o týchto spôsoboch úhrady členského príspevku na rok 2017:

  • priama úhrada v hotovosti u niektorého člena vedenia územnej úradovne,
  • úhrada formou vkladu v hotovosti na pobočke banky v prospech účtu územnej úradovne,
  • úhrada formou bezhotovostného bankového prevodu z osobného účtu člena územnej úradovne na účet územnej úradovne prostredníctvom internetbankingu.

Pri úhradách členského príspevku bankovými prevodmi členov žiadame, aby dôsledne vypĺňali všetky údaje prevodného formuláru alebo prevodného lístku, aby bolo možné platiteľa členského príspevku jednoznačne identifikovať.

Forma úhrady členského príspevku na rok 2018

Bankový účet Územnej úradovne Košice v Tatra banke, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK7611000000002928831492
Variabilný symbol: 2017
Konštantný symbol: 0558
Popis transakcie, účel platby: Priezvisko XXXXXX clenske 2018
(priezvisko, medzera, XXXXXX znamená dátum narodenia vo forme 6 číslia, medzera, členské 2017)

Vzor popisu transakcie, účelu platby: Novak 011255 clenske 2018 (6 číslie 011255 znamená dátum narodenia p. Nováka 1. december 1955)

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Úhrada členského príspevku na rok 2018