19. ročník futbalového turnaja

V dňoch 9. a 10. decembra 2016 sa v Multihale mesta Košice na Alejovej ulici v Košiciach (za Hornbachom) uskutoční 19. ročník medzinárodného turnaja v sálovom futbale, na ktorého sledovanie vás srdečne pozývame. oznam-vianocny-2016

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na 19. ročník futbalového turnaja

Prehliadka vínnej pivnice

Pozývame vás na prehliadku vínnej pivnice v Malej Tŕni dňa 18. 11 2016. V prípade záujmu kontaktujte niektorého z členov vedenia územnej úradovne.

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Prehliadka vínnej pivnice

Úhrada členského príspevku na rok 2017

Spôsob uhradenia členského príspevku na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka je podľa stanov povinný rešpektovať každý člen registrovaný v územnej úradovni. Termín uhradenia členského príspevku na rok 2017 v hodnote 20,- €uro je 31. december 2016.

Nezaplatením členského príspevku do 31. decembra 2016 bude členstvo v Slovenskej sekcii IPA podľa čl. 18 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA ukončené.

Vedenie územnej úradovne rozhodlo o týchto spôsoboch úhrady členského príspevku na rok 2017:

  • priama úhrada v hotovosti u niektorého člena vedenia územnej úradovne,
  • úhrada formou vkladu v hotovosti na pobočke banky v prospech účtu územnej úradovne,
  • úhrada formou bezhotovostného bankového prevodu z osobného účtu člena územnej úradovne na účet územnej úradovne prostredníctvom internetbankingu.

Pri úhradách členského príspevku bankovými prevodmi členov žiadame, aby dôsledne vypĺňali všetky údaje prevodného formuláru alebo prevodného lístku, aby bolo možné platiteľa členského príspevku jednoznačne identifikovať.

Forma úhrady členského príspevku na rok 2017

Bankový účet Územnej úradovne Košice v Tatra banke, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK7611000000002928831492
Variabilný symbol: 2016
Konštantný symbol: 0558
Popis transakcie, účel platby: Priezvisko XXXXXX clenske 2017
(priezvisko, medzera, XXXXXX znamená dátum narodenia vo forme 6 číslia, medzera, členské 2017)

Vzor popisu transakcie, účelu platby: Novak 011255 clenske 2017 (6 číslie 011255 znamená dátum narodenia p. Nováka 1. december 1955)

Zaradené v Články | Komentáre vypnuté na Úhrada členského príspevku na rok 2017